Sådan vindes freden - - Martinus skrev - nr. 03 - 2005 - side 94