Så længe væsnerne endnu i høj grad er selviske ... - - Månedens citat - nr. 02 - 2005 - side 64