Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2016 - - Regnskaber - nr. 07 - 2017 - side 217