Rejsen går til Island - - Glimt fra sagens historie - nr. 01 - 2016 - side 28