Plan over udvidelsen - - Tegning - nr. 09 - 1945 - side 156