Ny bog på dansk og engelsk om polforvandlingen - - Sekundærlitteratur - nr. 09 - 2017 - side 286