Når kosmologi bli'r kedelig... - - Kommentar - nr. 07 - 1988 - side 122