Mogens Munch 30 år - - Nyt fra Martinus Institut - nr. 04 - 1943 - side 191