Mindedag lørdag d. 8. august 2015 - - Nyt fra sagen - nr. 06 - 2015 - side 192