Med døden som joker - - Øvrige artikler - nr. 06 - 2005 - side 178