Martinus Center: Mindedag. Lørdag den 7. august 2005 - - Vedlagt dette nummer - nr. 07 - 2004 - side upm