Mand eller kvinde i næste liv? - - Spørg om kosmologi - nr. 09 - 2006 - side 273