Livsbeskyttelse og livsgaranti - - Artikel - nr. 07 - 1989 - side 123