Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 08 - 2004 - side 198