Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 06 - 2006 - side 191