Kursus på Martinus Institut, lørdag den 12. marts kl. 10-16 - - Institut og Center - nr. 03 - 2005 - side 95