Kursus på Instituttet - - Institut og Center - nr. 01 - 2005 - side 18