Kunstaftner i Klint sommeren 2015 - - Nyt fra sagen - nr. 06 - 2015 - side 190