Kommentar til årsregnskabet for år 2004 - - Institut og Center - nr. 08 - 2005 - side 251