Klimaforbedringer og mindre ulighed går hånd i hånd - - Notitser - nr. 07 - 2018 - side 221