Karmaloven er et princip om årsag og virkning – ikke om straf - - Martinus skrev - nr. 04 - 2017 - side 126