Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 08 - 2006 - side 241