Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 04 - 2018 - side 113