Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 02 - 2018 - side 44