Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 10 - 2017 - side 302