Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 06 - 2017 - side 177