Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 02 - 2006 - side 46