Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 01 - 2016 - side 18