Hunden Kaisa og jeg - - Øvrige artikler - nr. 03 - 2006 - side 88