Hærens Forsøgslaboratorium - - Apropos - nr. 04 - 2015 - side 125