Gudsbegrebet i Det Gamle og Det Ny Testamente 2:2 - - Artikel - nr. 11 - 1945 - side 171