Gennem skærsilden - - Artikel - nr. 11-12 - 2004 - side 240