Fra provinsen - - Kosmologi i Danmark - nr. 02 - 1941 - side 205