Fra materialistisk videnskab til åndsvidenskab - - Citat - nr. 01 - 1990 - side 13