Fra garderobe og korridorer - - Foto - nr. 09 - 1945 - side 155