Forudsætningen for en objektiv analysering af medvæsenerne 3:5 - - Artikel - nr. 09 - 1944 - side 59