Forudsætningen for en objektiv analysering af medvæsenerne 2:5 - - Artikel - nr. 08 - 1944 - side 51