Forudsætningen for en objektiv analysering af medvæsenerne 1:5 - - Artikel - nr. 07 - 1944 - side 42