Fortsættelsen af "Bisættelse" er udsat til næste nummer - - Meddelelse - nr. 11 - 1934 - side 172