Forårets foredrag, kurser og arbejdsuger - - Nyt fra sagen - nr. 02 - 2015 - side 64