For 40 år siden - DEV 2 - - Institut og Center - nr. 05 - 2004 - side 119