Fader- og sønnebevidstheden - - Artikler af Martinus - nr. 05 - 2018 - side 135