Erik Gerner Larssons "Martinus - en introduktion" er udkommet - - Meddelelse - nr. 12 - 1945 - side 183