Erik Gerner Larsson: "Martinus - en introduktion" udkommer i december - - Meddelelse - nr. 11 - 1945 - side 176