Dette nummers indhold af Livets Bog - - Meddelelse - nr. 12 - 1945 - side 180