Dette nummers indhold af Livets Bog - - Meddelelse - nr. 07 - 1942 - side 116