Det levende væsens absolut eneste beskyttelse - - Månedens citat - nr. 01 - 2018 - side 6