Den evige sult og mættelse ("Syndefaldet") - - Artikler af Martinus - nr. 02 - 2017 - side 43