Den absolutte sandhed er ånd og kan kun erkendes i kraft af ånd - - Martinus skrev - nr. 04 - 2005 - side 124