Computerspillende aber, robotter og bevidsthedens udvikling - - Kosmologi og verden - nr. 07 - 2004 - side 159